Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 15:30
Utorok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 17:15
Streda nestránkový deň
Štvrtok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 15:30
Piatok 07:30 - 13.00

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
160054 Spotrebný tovar-súčiastky Henrieta Csonková-AUTODIELY
329.70 €
2010031904 Internet OcÚ obd.10/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
2050160 Platba za doménu, webhostingu na obd.10/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
08112017 Fa za vyprac.rozpočtovej dokumentácie Anna Oláhová
240.00 €
170019 Projektová dokumentácia Terpáková Helena-Helapro
980.00 €
02112017 Fa za vyprac. projek.dokum.na stavbu Helena Štaudnerová-VKP Projekt
100.00 €
2689816114 Fa za preplatné mesačníka Wolters Kluwer s.r.o.
77.40 €
2290138011 Elektrina za obd.11/2017 Východoslovenská energetika a.s.
155.09 €
2017010 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
23.55 €
392017 Zameranie pozemku a vyhod.geom.planu Stanislav Turinský-GEOTUR
290.00 €
170810 Fa za dodávku prác SECOMP s.r.o. Trebišov
10.00 €
170002 Občerstvenie Voľby Mária Kaliničová-Rozličný tovar Maja
33.00 €
170003 Občerstvenie Voľby Mária Kaliničová-Rozličný tovar Maja
43.44 €
1102801797 Tel.poplatky za obd.10/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
2280001455 Elektrina za obd.10/2017 Východoslovenská energetika a.s.
882.00 €
2017002 Fa za poskytnuté soc.služby Hospic Harmónia OZ
160.00 €
17106345 Fa za tovar-Delinte Samm Slovakia, s.r.o.
179.68 €
1700115 Občerstvenie Voľby Jolana Ujháziová-Korona
226.60 €
7303835275 Zemný plyn obd.11/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
1003.00 €
1446017 Fa za vývoz KO za obd.10/2017 Fura s.r.o.
468.04 €
1446117 Fa za vývoz NO za obd.10/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
1020170056 Spotrebný materiál- Refundovaný Alžbeta Mátyásová-MAPO stavebniny
25.30 €
17990661 Administratívna mapa SR VKÚ Harmanec, s.r.o.
147.80 €
8701091502 Jedálne kupóny IV.Q 2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.
705.86 €
1700099 Občerstvenie na SSO Jolana Ujháziová-Korona
323.00 €
2017012 Fa za materiál-PVC krytina Gold-Tur - Zlatica Sunitrová
305.00 €
1700960 Fa za ložisko Kartell spol,s.r.o.
16.20 €
922017 Fa za právne služby JUDr.Dušan Szabó
92.21 €
17122 Spotrebný materiál- Refundovaný Lőrincz Juraj-EXTRA
41.25 €
2017009 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
21.22 €
170771 Fa za spracov.a zaslanie dát SECOMP s.r.o. Trebišov
18.00 €
1336017 Spotrebný materiál Multicar Kartell spol,s.r.o.
24.00 €
20170060 Fa za pracovný materiál Regionálne vzdelávacie centrum Košice
10.00 €
170724 Fa za aktualizácie programov SECOMP s.r.o. Trebišov
34.80 €
217109 Fa za odborne prehliadky plyn.zariadeniach AXEL, spol.s.ro.
252.00 €
0123561011 Tel.poplatky za obd.09/2017 Orange Slovensko, a.s.
50.86 €
2290138011 Elektrina za obd.09/2017 Východoslovenská energetika a.s.
116.60 €
9100939175 Tel.poplatky za obd.09/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
1253117 Fa za vývoz NO za obd.09/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
1253017 Fa za vývoz KO za obd.09/2017 Fura s.r.o.
468.74 €
10802312 Čistiace prostriedky MŠ Lőrincz Juraj-EXTRA
234.09 €
73187593345 Zemný plyn obd.10/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
607.00 €
9500014514 Fa za tovar Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
7.05 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd.09/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
2010031904 Internet OcÚ obd.09/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
20170457 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Kájel s.r.o.
69.90 €
2122939679 fa za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
51.88 €
1020170051 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Alžbeta Mátyásová-MAPO stavebniny
51.88 €
17110 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Lőrincz Juraj-EXTRA
474.69 €
182017 Audítorské služby-Overenie VS za rok 2016 Ing.Marta Podolcová
600.00 €
170672 Fa za opr.progr.Evid.obyv./Mzdy SECOMP s.r.o. Trebišov
55.50 €
2290138011 Elektrina na obd.08/2017 Východoslovenská energetika a.s.
90.40 €
0123561011 Tel.poplatky na obd.08/2017 Orange Slovensko, a.s.
40.41 €
010783 Kancelárské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
25.41 €
201702316 Fa za prac.zošity-MŠ Rad Maquita s.r.o.
12.80 €
36676845 Licencia 2017-Popl.za pohrebisko Rad-Hrušov Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
8799901821 Tel.poplatky na obd.08/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
1120117 Fa za odvoz NO za obd.08/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
1120017 Fa za odvoz KO za obd.08/2017 Fura s.r.o.
467.04 €
00722017 Fa za kop.stroj-Minolta bizhub 185 Eva Sándorová
450.00 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd.08/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
2010031904 Internet OcÚ obd.08/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
7313761043 Zemný plyn obd.09/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
195.00 €
2017115 Potvrd.o vykon.kontroly komínov Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍK
37.00 €
020817 Občerstvenie-Deň Obce 2017 Viktor Király
266.00 €
201753 Oprava čelného skla,cena práce Mária Sedláková-CAR CLEAN
184.00 €
42017 Občerstvenie-Deň Obce 2017 Abaházyová Mária
321.00 €
5517011601 Kancelarské potreby Office Depot s.r.o.
38.92 €
17088 Spotrebný materiál Lőrincz Juraj-EXTRA
25.60 €
2405687193 Havarijné poistenie Automax Generali Poisťovňa, a.s.
184.24 €
20170389 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Kájel s.r.o.
65.50 €
20170388 Spotrebný materiál Kájel s.r.o.
744.40 €
0123561011 Tel.poplatky na obd.07/2017 Orange Slovensko, a.s.
38.56 €
20170378 Spotrebný materiál Kájel s.r.o.
599.00 €
2290138011 Elektrina na obd.07/2017 Východoslovenská energetika a.s.
36.41 €
2017095 Kontrola hasiacich pristrojov Todop
35.00 €
117035 Spotrebný materiál Zenit AZ s.r.o.
131.30 €
9798915336 Tel.poplatky na obd.07/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
2280001455 Elektrina na obd.06-08/2017 Východoslovenská energetika a.s.
882.00 €
120170193 Realizácia ohňostroja-Deň Obce 2017 Ing.Petra Masárová-PYROEX
400.00 €
242017 Prenájom nafuk.atrakcie na Deň Obce 2017 Miroslav Škařupa
420.00 €
1700221 Klob.na pečenie-Deň Obce2017 FBR s.r.o.
593.05 €
20170044 Kancelarské potreby Ing.Peter Szaxon-COMAX
31.76 €
988117 Fa za odvoz KO za obd.07/2017 Fura s.r.o.
470.63 €
988217 Fa za odvoz NO za obd.07/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
7308761047 Zemný plyn obd.08/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
94.00 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd. 07/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
44657196 Internet OcÚ obd.07/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
1886 Členský príspevok na rok 2017 Združenie miest a obcí Slovenska
89.60 €
8701064859 Dejeuner-Jedálne kupóny obd.III.Q 2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o.
1097.14 €
5002534148 Združené poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s.
134.87 €
009146 Kancelarské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
20.15 €
887117 Fa za spracovanie ohl. o vzniku odpadu II.Q2017 Fura s.r.o.
12.00 €
170263 Odborné publikácie-Susedské spory Sotac, s.r.o.
53.50 €
2017705328 Trampolína Duvlan Sky Jump-Deň Obce Duvlan s.r.o.
279.00 €
170459 Čistiaci prostriedok AČ-refundovaný BRISTON s.r.o.
53.00 €
2290138011 Elektrina na obd.06/2017 Východoslovenská energetika a.s.
48.55 €
0123561011 Tel.poplatky na obd.06/2017 Orange Slovensko, a.s.
39.00 €
2017008 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
28.55 €
0732017 Výkon technika požiarnej ochrany II.Q2017 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO
200.00 €
1417 Fa za opravu a dodanie elekt.zariad. Uniservis-Beláz Jozef
40.00 €
17073 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Lőrincz Juraj-EXTRA
394.48 €
4797929689 Tel.poplatky na obd.06/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd. 06/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
2010031904 Internet OcÚ obd.06/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
784617 Fa za odvoz NO za obd.06/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
784517 Fa za odvoz KO za obd.07/2017 Fura s.r.o.
636.07 €
1743101242 Oznámenie-Fa za inzerciu-Predaj nehnuteľnosti Petit Press, a.s. divízia východ, o.z.
53.51 €
11700143 Fa za odchyt a karant.psov 1ks Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
30.00 €
7213991552 Zemný plyn obd.07/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
94.00 €
20170295 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Kájel s.r.o.
83.95 €
160038 Spotrebný materiál - automobil Henrieta Csonková-AUTODIELY
77.70 €
5517009102 Kancelarské potreby Office Depot s.r.o.
24.62 €
2122526671 Spotreba vody 03-06/2017, Rad,Hrušov-cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
39.30 €
123561011 Tel.poplatky na obd.05/2017 Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
2679801590 Predplatné mesačníka 06-12/2017 Wolters Kluwer s.r.o.
43.40 €
2290138011 Elektrina na obd.05/2017 Východoslovenská energetika a.s.
60.97 €
2017007 Darčekové balíčky na deň detí 2017 Ladislav Gábor TIP-TOP
92.00 €
2017006 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
24.80 €
5796947489 Tel.poplatky na obd.05/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
6554278255 Úrazové poistenie osôb Kooperativa poisťovňa,a.s.
67.50 €
6580166804 Ročné poistenie majetku Kooperativa poisťovňa,a.s.
41.88 €
17407618 Interiérové vybavenie-kancelária B2B Partner s.r.o.
1497.60 €
17407555 Interiérové vybavenie-kancelária B2B Partner s.r.o.
36.00 €
17036 Materiál pre MŠ-refundované Alexander Nagy&N
55.20 €
650517 Fa za odvoz KO za obd.05/2017 Fura s.r.o.
424.95 €
650617 Fa za odvoz NO za obd.05/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
2010031904 Internet OcÚ obd.05/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd. 05/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
7303734493 Zemný plyn obd.05/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
102.00 €
20170027 Kancelarské potreby Ing.Peter Szaxon-COMAX
13.20 €
171257 Platba za doplnkové služby wbx,s.r.o.
228.00 €
007178 Kancelarské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
11.40 €
17045 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Lőrincz Juraj-EXTRA
116.39 €
172017 Fa za vypracovanie geometr.plánu VS Stanislav Turinský-GEOTUR
270.00 €
2017005 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
19.95 €
20170191 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Kájel s.r.o.
593.00 €
2290138011 Elektrina na obd.04/2017 Východoslovenská energetika a.s.
93.49 €
2280001455 Elektrina na obd.03-05/2017 Východoslovenská energetika a.s.
454.00 €
123561011 Tel.poplatky na obd.04/2017 Orange Slovensko, a.s.
61.14 €
2405543296 PZP-Služobný automobil Generali Poisťovňa, a.s.
85.00 €
4795971093 Tel.poplatky na obd.04/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
335317 Fa za odvoz KO za obd.04/2017 Fura s.r.o.
429.53 €
335417 Fa za odvoz NO za obd.04/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
5517005565 Kancelarské potreby Office Depot s.r.o.
298.76 €
7253818886 Zemný plyn obd.05/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
242.00 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd. 04/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
2010031904 Internet OcÚ obd.04/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €

2017

2016

2015

(373.81 kb)

2014

2013

2012

(20.29 kb)

2011

(626.65 kb)