Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 15:30
Utorok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 17:15
Streda nestránkový deň
Štvrtok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 15:30
Piatok 07:30 - 13.00

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
27/1/2019 Poistenie vozidla Generali Poisťovňa, a.s.
93.50 €
26/1/2019 Jedálne kupóny I.Q/2019 UP Slovensko
691.80 €
25/1/2019 Fa za autorskú odmenu za licenciu SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
24/1/2019 Združené poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s.
97.82 €
23/1/2019 Združené poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s.
134.87 €
22/1/2019 Kancelarské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
12.90 €
21/1/2019 Fa za odmeny výkonným umelcom Slovgram
38.40 €
20/1/2019 Kancelarské potreby ŠEVT a.s.
90.29 €
19/1/2019 Kartičkové kalendáre Ján Grajzeľ - 123obec
47.90 €
18/1/2019 Oprava a prehliadka plyn.kotla OcU AXEL, spol.s.ro.
276.00 €
17/1/2019 Preplatok-Plyn r.2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
271.43 €
16/1/2019 Zemný plyn obd.01/2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
1056.00 €
15/1/2019 Inzercia-Verejná súťaž Petit Press, a.s. divízia východ, o.z.
88.92 €
14/1/2019 Spotrebný materiál-OZ Ján Grajzeľ - 123obec
71.16 €
13/1/2019 Platba za doménu, webhostingu wbx,s.r.o.
12.00 €
12/1/2019 Všeobecný materiál-OcÚ BRISTON s.r.o.
155.99 €
11/1/2019 Preplatok-Elektrina r.2018 Východoslovenská energetika a.s.
131.48 €
10/1/2019 Elektrina na obd. 12/2018 - VO Východoslovenská energetika a.s.
157.21 €
9/1/2019 Elektrina na obd. 12/2018 Východoslovenská energetika a.s.
218.08 €
8/1/2019 Telefónne poplatky za obd.12/2018 Orange Slovensko, a.s.
41.66 €
7/1/2019 Kontrola bezp. detského ihriska Ekotec spol.s.r.o.
153.00 €
6/1/2019 Aktualizácie webstr. v roku 2018 wbx,s.r.o.
24.00 €
5/1/2019 Telefónne poplatky za obd.12/2018 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
4/1/2019 Fa za odvoz NO za obd.12/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
3/1/2019 Fa za odvoz KO za obd.12/2018 Fura s.r.o.
467.62 €
2/1/2019 Členské na rok 2019 Regionálne vzdelávacie centrum Košice
35.00 €
1/01/2019 Internet OcÚ obd.12/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
295/12/2018 Poplatok za ročné vedenie účtu Prima Banka Slovensko, a.s.
47.75 €
294/12/2018 Internetové pripojenie č.o. Hrušov Comax-Net, s.r.o.
155.88 €
293/12/2018 Spotrebný materiál Lőrincz Juraj-EXTRA
82.05 €
292/12/2018 Výkon technika požiarnej ochrany II.polrok 2018 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO
200.00 €
291/12/2018 Spotrebný materiál Alžbeta Mátyásová-MAPO stavebniny
127.99 €
290/12/2018 Kancelarské potreby Ing.Peter Szaxon-COMAX
58.27 €
289/12/2018 Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
27.26 €
288/12/2018 Pracovné rukavice Kájel s.r.o.
95.70 €
287/12/2018 Zánik poistenia Kooperativa poisťovňa,a.s.
23.89 €
286/12/2018 Jedálne kupóny UP Slovensko
159.54 €
285/12/2018 Kancelarské potreby Office Depot s.r.o.
114.37 €
284/12/2018 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
14.77 €
283/12/2018 Elektrina na obd.11/2018 Východoslovenská energetika a.s.
171.22 €
282/12/2018 Elektrina na obd.11/2018 Východoslovenská energetika a.s.
141.01 €
281/12/2018 Fa za odchyt a karant.psov 1ks Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
35.00 €
280/12/2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s.
50.26 €
279/12/2018 Reprezentačné-pero Ján Grajzeľ - 123obec
77.80 €
278/12/2018 Opravy a udržiavanie - služ.auto Henrieta Csonková-AUTODIELY
130.90 €
277/12/2018 Dotácia MŠ Alexander Nagy&N
102.00 €
276/12/2018 Príručka Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
14.17 €
275/12/2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
8.23 €
274/12/2018 Fa za odvoz KO za obd.11/2018 Fura s.r.o.
695.39 €
273/12/2018 Fa za odvoz NO za obd.11/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
272/12/2018 Balíčky na Mikuláša Mária Kaliničová-Rozličný tovar Maja
126.50 €
271/12/2018 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
31.10 €
270/12/2018 Školenie zamestnanca Regionálne vzdelávacie centrum Košice
18.00 €
269/12/2018 Školenie zamestnanca Regionálne vzdelávacie centrum Košice
18.00 €
268/12/2018 PZP-Multikar Wüstenrot poisťovňa,a.s.
89.00 €
267/12/2018 Obecné noviny predplatné na r.2019 Inprost s.r.o.
88.40 €
266/12/2018 Zemný plyn na obd.12/2018 SPP-distribúcia, a.s.
1021.00 €
265/12/2018 Internet OcÚ obd.11/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
264/12/2018 Platba za doménu, webhostingu na obd. 11/2018 wbx,s.r.o.
12.00 €
263/11/2018 Disky 4ks-Služ.auto Samm Slovakia, s.r.o.
123.24 €
262/11/2018 Reklamné služby Online zbierka firiem s.r.o.
240.00 €
261/11/2018 Školenie zamestnanca MŠ Regionálny úrad verejného zdravotníctva
40.00 €
260/11/2018 Školenie zamestnanca Regionálne vzdelávacie centrum Košice
18.00 €
259/11/2018 Občerstvenie-Voľby 2018 Mária Kaliničová-Rozličný tovar Maja
72.00 €
258/11/2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
8.31 €
257/11/2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s.
47.07 €
256/11/2018 Elektrina na obd.10/2018 Východoslovenská energetika a.s.
125.98 €
255/11/2018 Elektrina na obd.10/2018 Východoslovenská energetika a.s.
152.29 €
254/11/2018 Kancelarské potreby Ing.Peter Szaxon-COMAX
45.00 €
253/11/2018 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
16.61 €
252/11/2018 Členské na rok 2019 Združenie miest a obcí Slovenska
87.01 €
251/11/2018 Fa za odvoz NO za obd.11/2018 Fura s.r.o.
463.79 €
250/11/2018 Fa za odvoz NO za obd.10/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
249/11/2018 Elektrina na obd.09-11/2018 Východoslovenská energetika a.s.
614.00 €
248/11/2018 Predplatné časopisu na rok 2019 Wolters Kluwer s.r.o.
87.00 €
247/11/2018 Spotrebný materiál Lőrincz Juraj-EXTRA
42.09 €
246/11/2018 Zemný plyn obd.11/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
867.00 €
245/11/2018 Internet OcÚ obd. 10/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
244/11/2018 Platba za doménu, webhostingu wbx,s.r.o.
12.00 €
243/10/2018 Školenie zamestnanca Regionálne vzdelávacie centrum Košice
18.00 €
242/10/2018 Pracovné odevy Kájel s.r.o.
180.10 €
241/10/2018 Fa za vykonanú deratizáciu objektov Aqua-Viva Dušan Szabó
45.00 €
240/10/2018 Fotenie-časti obce Hrušov CBS spol, s.r.o.
88.80 €
239/10/2018 Fa za uloženie azbesto-cementovej krytina na skládku Maroš Toma
800.00 €
238/10/2018 Fa za opravu strechy naobecnej budove Maroš Toma
450.00 €
237/10/2018 Občerstvenie SSO2018 Jolana Ujháziová-Korona
409.50 €
236/10/2018 Fa za spacovanie ohláseniua o vzniku odpadu III.Q 2018 Fura s.r.o.
9.60 €
235/10/2018 Kancelarské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
34.82 €
234/10/2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s.
38.49 €
233/10/2018 Vystavenie duplikátu FA Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
4.80 €
232/10/2018 Kancelarské potreby-tonery Gigaprint.sk, s.r.o.
24.23 €
231/10/2018 Elektrina na obd.09/2018 Východoslovenská energetika a.s.
118.07 €
230/10/2018 Elektrina na obd.09/2018 Východoslovenská energetika a.s.
101.68 €
229/10/2018 Vlajka SR, EU Signo, s.r.o.
145.68 €
228/10/2018 Školenie zamestnanca Regionálne vzdelávacie centrum Košice
18.00 €
227/10/2018 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
40.94 €
227/10/2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
-7.81 €
226/10/2018 Fa za odvoz KO za obd.09/2018 Fura s.r.o.
468.72 €
224/10/2018 Fa za odvoz NO za obd.09/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
223/10/2018 Kancelarské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
25.91 €
222/10/2018 Zemný plyn obd.10/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
525.00 €
221/10/2018 Jedálne kupóny UP Slovensko
821.72 €
220/10/2018 Platba za doménu, webhostingu na obd. 09/2018 wbx,s.r.o.
12.00 €
219/10/2018 Internet OcÚ obd. 09/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
218/10/2018 Havarijné poistenie Automax Generali Poisťovňa, a.s.
184.24 €
217/09/2018 Fa za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
44.89 €
216/09/2018 Fa za dodávku SFW a služieb SECOMP s.r.o. Trebišov
56.81 €
215/09/2018 Občerstvenie-Deň Obce 2018 Mikuláš Želenák-Potraviny MONA
371.25 €
214/09/2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s.
37.61 €
213/09/2018 Spotrebný materiál Lőrincz Juraj-EXTRA
398.34 €
211/09/2018 Elektrina na obd.08/2018 Slovenská internetová, s.r.o.
91.81 €
210/09/2018 Elektrina na obd.08/2018 Východoslovenská energetika a.s.
80.28 €
209/09/2018 Fa za odvoz NO za obd.08/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
208/09/2018 Fa za odvoz KO za obd.08/2018 Fura s.r.o.
464.29 €
207/09/2018 Spotrebný materiál Belax, s.r.o.
87.22 €
206/09/2018 Št.znak,erb,Vlajka obecná Limpo, s.r.o.
692.90 €
204/09/2018 Telefónne poplatky na obd. 08/2018 Slovak Telekom, a.s.
45.28 €
203/09/2018 Fa za odchyt a karant.psov 1ks Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
30.00 €
202/09/2018 Reklamné služby GAIIA s.r.o.
200.00 €
201/09/2018 Triedna kniha pre MŠ,Evid.doch. detí MŠ ŠEVT a.s.
11.23 €
200/09/2018 Zemný plyn obd.09/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
169.00 €
199/09/2018 Pracovné zošity-MŠ Nomiland, s.r.o.
28.99 €
198/09/2018 Internet OcÚ obd. 08/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
197/09/2018 Platba za doménu, webhostingu wbx,s.r.o.
12.00 €
196/08/2018 Spotrebný materiál Kájel s.r.o.
178.10 €
195/08/2018 Fa za vykonaní kontroly komínov Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍK
37.00 €
194/08/2018 Klob.na pečenie-Deň Obce2018 FBR s.r.o.
533.94 €
193/08/2018 Fa za občerstvenie -DO Jolana Ujháziová-Korona
320.00 €
192/08/2018 Fa za realizáciu ohňostroj.prác-OD Pyrotechnics activities spol. s.r.o.
500.00 €
191/08/2018 Elektrina na obd.07/2018 Východoslovenská energetika a.s.
63.36 €
190/08/2018 Elektrina na obd.07/2018 Východoslovenská energetika a.s.
61.68 €
189/08/2018 Podvojnové účtovníctvo pre obce Regionálne vzdelávacie centrum Košice
290.00 €
188/08/2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s.
41.27 €
187/08/2018 Právne služby JUDr.Dušan Szabó
192.14 €
186/08/2018 Fa za občerstvenie -DO Borostyán s.r.o.
360.00 €
185/08/2018 Fa za dodávku SFW a služieb SECOMP s.r.o. Trebišov
36.80 €
184/08/2018 Vystúpenie um.suboru Bocsárszky es baratai Bull Event-Július Spišák-Bull
650.00 €
183/08/2018 Fa za elektrikárske práce Tibor Szerdahelyi - TIWEL
515.65 €
182/08/2018 Telefónne poplatky na obd. 07/2018 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
181/08/2018 Elektrina na obd.06-08/2018 Východoslovenská energetika a.s.
614.00 €
180/08/2018 Divadelné prestavenie Faraóni-OD Divadlo Alexandra Duchnoviča
600.00 €
179/08/2018 Spotrebný materiál FEBRA spol. s.r.o.
38.80 €
178/08/2018 Fa za odvoz KO za obd.07/2018 Fura s.r.o.
466.61 €
177/08/2018 Fa za odvoz NO za obd.07/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
176/08/2018 Zemný plyn obd.08/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
82.00 €
175/08/2018 Internet OcÚ obd. 07/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
174/08/2018 Platba za doménu, webhostingu wbx,s.r.o.
12.00 €
173/08/2018 Spotrebný tovar-DD Ing.Peter Szaxon-COMAX
20.21 €
172/08/2018 Kancelarské potreby Ing.Peter Szaxon-COMAX
35.74 €
171/08/2018 Spotrebný tovar-OD Ing.Peter Szaxon-COMAX
9.65 €
170/07/2018 Spotrebný materiál BRISTON s.r.o.
36.01 €
169/07/2018 Fa za spracovanie ohl. o vzniku odpadu II.Q2018 Fura s.r.o.
12.00 €
168/07/2018 Opravy a udržiavanie - služ.auto Henrieta Csonková-AUTODIELY
88.62 €
167/07/2018 Žabka kovová veľá - KD Eurobytex, spol.s.r.o.
34.20 €
166/07/2018 Stan 6x3 ocelovy biely Mutton s.r.o.
284.00 €
165/07/2018 Fa za realizované vysprávky teplou obal.drvou SC KSK
190.08 €
164/07/2018 Elektrina na obd.06/2018 Východoslovenská energetika a.s.
60.68 €
163/07/2018 Elektrina na obd.06/2018 Východoslovenská energetika a.s.
57.70 €
162/07/2018 Združené poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s.
134.87 €
161/07/2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s.
42.88 €
160/07/2018 Spotrebný materiál Alžbeta Mátyásová-MAPO stavebniny
500.10 €
159/07/2018 Fa za dodávku SFW a služieb SECOMP s.r.o. Trebišov
46.81 €
158/07/2018 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
25.06 €
157/07/2018 Výkopové práce a odvoz hliny Zoltrans spol.s.r.o.
4844.09 €
156/07/2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
14.56 €
155/07/2018 Fa za odvoz NO za obd.06/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
154/07/2018 Fa za odvoz KO za obd.06/2018 Fura s.r.o.
467.72 €
153/07/2018 Spotrebný materiál Kájel s.r.o.
276.50 €
152/07/2018 Jedálne kupóny III.Q/2018 UP Slovensko
1159.66 €
151/07/2018 Zemný plyn na obd.07/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
82.00 €
150/07/2018 Internet OcÚ obd. 06/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
149/07/2018 Platba za doménu, webhostingu 06/2018 wbx,s.r.o.
12.00 €
148/06/2018 Fa za služby-Deň detí Lacza Attila E.V.
510.00 €
147/06/2018 Poistenie malých a stredných podnikov Kooperativa poisťovňa,a.s.
41.88 €
146/06/2018 Výkon technika požiarnej ochrany I.polrok 2018 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO
200.00 €
145/06/2018 Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
22.45 €
144/06/2018 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
20.18 €
143/06/2018 Školenie zamestnanca Regionálne vzdelávacie centrum Košice
18.00 €
142/06/2018 Tel.poplatky Orange Slovensko, a.s.
41.41 €
141/06/2018 Elektrina na obd.05/2018 Východoslovenská energetika a.s.
69.13 €
140/06/2018 Elektrina na obd.05/2018 Východoslovenská energetika a.s.
70.67 €
139/06/2018 Audítorské služby Ing.Marta Podolcová
600.00 €
138/06/2018 Fa za odvoz NO za obd.05/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
137/06/2018 Fa za odvoz KO za obd.05/2018 Fura s.r.o.
695.39 €
136/06/2018 Dotácia MŠ-Plast domček Internet MALL Slovakia, s.r.o.
113.50 €
135/06/2018 Internet OcÚ 05/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
134/06/2018 Platba za doménu, webhostingu wbx,s.r.o.
12.00 €
133/06/2018 Spotrebný materiál Lőrincz Juraj-EXTRA
90.08 €
132/06/2018 Balík na deň detí Mária Kaliničová-Rozličný tovar Maja
128.47 €
131/06/2018 Tel.poplatky Slovak Telekom, a.s.
10.34 €
130/06/2018 Zemný plyn na obd.06/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
89.00 €
129/06/2018 Doplatok na rok 2018 Inprost s.r.o.
20.80 €
128/06/2018 Dotácia MŠ Maquita s.r.o.
49.74 €
127/06/2018 Dotácia MŠ Alexander Nagy&N
47.70 €
126/05/2018 Spotrebný tovar-servisné práce Kájel s.r.o.
271.30 €
125/05/2018 Všeob.materiál-noha lavice Dynava s.r.o.
37.60 €
124/05/2018 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
28.84 €
123/05/2018 PZP-Služobný automobil Generali Poisťovňa, a.s.
93.50 €
122/05/2018 Rekonštrukcia strechy+dodávka Maroš Toma
10109.62 €
121/05/2018 Všeobecný materiál-OcÚ BRISTON s.r.o.
86.00 €
120/05/2018 Fa za právne služby JUDr.Dušan Szabó
96.07 €
119/05/2018 Letné pneumatiky Dusty, s.r.o.
230.00 €
118/05/2018 Fa za dodávku služieb Uniservis-Beláz Jozef
223.30 €
117/05/2018 Fa za odchyt a karant.psov 1ks Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
40.00 €
116/05/2018 Elektrina na obd.04/2018 Východoslovenská energetika a.s.
88.73 €
115/05/2018 Elektrina na obd.04/2018 Východoslovenská energetika a.s.
92.11 €
114/05/2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s.
44.70 €
113/05/2018 Fa za prepravu osôb-Karlson Arriva Michalovce, a.s.
51.00 €
112/05/2018 Fa za vykonanú deratizáciu Aqua-Viva Dušan Szabó
45.00 €
111/05/2018 Vyúčtovanie vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
-22.01 €
110/05/2018 Kancelarské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
28.91 €
109/05/2018 Školenie zamestnanca Regionálne vzdelávacie centrum Košice
18.00 €
108/05/2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
9.41 €
107/05/2018 Elektrina na obd.03-05/2018 Východoslovenská energetika a.s.
614.00 €
106/05/2018 Fa za odvoz NO za obd.04/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
105/05/2018 Fa za odvoz KO za obd.04/2018 Fura s.r.o.
468.02 €
104/05/2018 Spotrebný materiál Kájel s.r.o.
757.80 €
103/05/2018 Fa za dodávku služieb SECOMP s.r.o. Trebišov
20.00 €
102/05/2018 Internet OcÚ obd. 04/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
101/05/2018 Platba za doménu, webhostingu na obd. 04/2018 wbx,s.r.o.
12.00 €
100/05/2018 Zálohová FA za strešnú krytinu Maroš Toma
7000.00 €
99/05/2018 Zemný plyn obd.05/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
210.00 €
98/04/2018 Interiérové vybavenie-kancelária Halmat s.r.o.
75.12 €
97/04/2018 Kancelarské potreby ŠEVT a.s.
10.74 €
96/04/2018 Vyhotovenie geometr.plánu Stanislav Turinský-GEOTUR
234.00 €
95/04/2018 Právne služby JUDr.Dušan Szabó
138.80 €
94/04/2018 Elektrina na obd.03/2018 Východoslovenská energetika a.s.
112.56 €
93/04/2018 Elektrina na obd.03/2018 Východoslovenská energetika a.s.
127.79 €
92/04/2018 Niverlačná sada Leica NA320 Presne spol. s.r.o.
221.00 €
91/04/2018 Pracovné stretnutie starostov Regionálne vzdelávacie centrum Košice
209.00 €
90/04/2018 Spotrebný materiál Lőrincz Juraj-EXTRA
121.79 €
89/04/2018 Jedálne kupóny II.Q/2018 UP Slovensko
1572.26 €
88/04/2018 Vypracovanie výzvy-Strešná krytina Anna Oláhová
96.00 €
87/04/2018 Fa za inzerciu VO Petit Press, a.s. divízia východ, o.z.
225.60 €
86/04/2018 Fa za spacovanie ohláseniua o vzniku odpadu I.Q 2018 Fura s.r.o.
12.00 €
85/04/2018 Dlžné poistné do zániku poistenia Kooperativa poisťovňa,a.s.
28.42 €
84/04/2018 Poistenie malých a stredných podnik. Kooperativa poisťovňa,a.s.
111.60 €
83/04/2018 Tel.poplatky Orange Slovensko, a.s.
39.10 €
82/04/2018 Tel.poplatky na obd.03/2018 Slovak Telekom, a.s.
11.59 €
81/04/2018 Fa za odvoz NO za obd.03/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
80/04/2018 Fa za odvoz KO za obd.03/2018 Fura s.r.o.
467.31 €
79/04/2018 Právne služby JUDr.Dušan Szabó
192.14 €
78/04/2018 Členské na rok 2018 Regionálne vzdelávacie centrum Košice
52.40 €
77/04/2018 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
24.83 €
76/04/2018 Fa za dodávku SFW a služieb SECOMP s.r.o. Trebišov
163.70 €
75/04/2018 Zemný plyn obd.04/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
545.00 €
74/04/2018 Internet OcÚ obd. 03/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
73/04/2018 Platba za doménu, webhostingu na obd. 03/2018 wbx,s.r.o.
12.00 €
72/03/2018 Vytýčenie plynovodu SPP-distribúcia, a.s.
95.24 €
71/03/2018 Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
9.62 €
70/03/2018 Fa za Régió 2018 L-PRESS, Magdaléna Kopaszová
84.00 €
69/03/2018 Fa za odmeny výkonným umelcom Slovgram
38.50 €
68/03/2018 Znalecký posudok Ing. Blažej Nagyidai
80.00 €
67/03/2018 Fa za PC AIO SECOMP s.r.o. Trebišov
417.00 €
66/03/2018 Fa za dodávku tovaru, práce, služby-prísluš.stolový počítač SECOMP s.r.o. Trebišov
223.00 €
65/03/2018 Vytýčenie podzem.potrubia Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
131.60 €
64/03/2018 Elektrina na obd.02/2018 Východoslovenská energetika a.s.
124.55 €
63/03/2018 Elektrina na obd.02/2018 Východoslovenská energetika a.s.
144.72 €
62/03/2018 Za vedenie účtu cenných papierov Prima Banka Slovensko, a.s.
47.75 €
61/03/2018 Fa za knihy Regioport, s.r.o.
180.00 €
60/03/2018 Tel.poplatky Orange Slovensko, a.s.
42.13 €
59/03/2018 Znalecký posudok Ing. Bc. Tichomír Bučko
95.94 €
58/03/2018 Interiérové vybavenie-kanc.stôl Emporo, s.r.o.
123.60 €
57/03/2018 Fa za odchyt a karant.psov 1ks Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
30.00 €
56/03/2018 Spotrebný tovar-Maškarný ples Ing.Peter Szaxon-COMAX
34.92 €
55/03/2018 Spotrebný tovar-Maškarný ples Ing.Peter Szaxon-COMAX
34.22 €
54/03/2018 Spotrebný tovar-Maškarný ples Ing.Peter Szaxon-COMAX
41.42 €
53/03/2018 Fa za prepravu drveneho kameniva Fridrich Kosztyu Nákladná doprava Aviatrans
84.48 €
52/03/2018 Tel.poplatky Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
51/03/2018 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
24.34 €
50/03/2018 Spotrebný materiál - automobil Henrieta Csonková-AUTODIELY
92.50 €
49/03/2018 Fa za odvoz NO za obd.02/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
48/03/2018 Fa za odvoz KO za obd.02/2018 Fura s.r.o.
467.62 €
47/03/2018 Zemný plyn obd.03/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
995.00 €
46/03/2018 Fa za dodávku SFW a služieb SECOMP s.r.o. Trebišov
254.03 €
45/03/2018 Spotrebný materiál-strk Zemplínska Plavebná Spoločnosť Spol, s.r.o.
169.76 €
44/03/2018 Vrecia na odpad Fura s.r.o.
316.80 €
43/03/2018 Internet OcÚ obd. 03/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
42/03/2018 Platba za doménu, webhostingu na obd. 02/2018 wbx,s.r.o.
12.00 €
41/02/2018 Účtovné súvzťažnosti v samospráve Regionálne vzdelávacie centrum Košice
29.50 €
40/02/2018 Školenie zamestnanca MŠ Inštitút celoživotného vzdelávania
20.00 €
39/02/2018 Predplatné časopisu na rok 2018 Wolters Kluwer s.r.o.
84.00 €
38/02/2018 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
19.08 €
37/02/2018 Odborný seminár zam.školských a strav.zariadení ArtEdu spol. s.r.o.
30.00 €
36/02/2018 Elektrina na obd.01/2018 Východoslovenská energetika a.s.
154.44 €
35/02/2018 Elektrina na obd.01/2018 Východoslovenská energetika a.s.
198.88 €
34/02/2018 Fa za dodávku SFW a služieb SECOMP s.r.o. Trebišov
86.72 €
33/02/2018 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s.
60.96 €
32/02/2018 Za služby verejnosti poskytované Rozhl.a tel.Slovenska Rozhlas a televízia Slovenska
112.41 €
31/02/2018 Fa za kontrolu bezpečnosti dets.ihriska Ekotec spol.s.r.o.
153.00 €
30/02/2018 Školenie zamestnanca Regionálne vzdelávacie centrum Košice
18.00 €
29/02/2018 Elektrina na obd.01-02/2018 Východoslovenská energetika a.s.
614.00 €
28/02/2018 Fa za autorskú odmenu za licenciu SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
27/02/2018 Tel.poplatky Slovak Telekom, a.s.
9.47 €
26/02/2018 Fa za odvoz NO za obd.01/2018 Fura s.r.o.
24.00 €
25/02/2018 Fa za odvoz KO za obd.01/2018 Fura s.r.o.
466.10 €
24/02/2018 Zemný plyn obd.02/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
1055.00 €
23/02/2018 Internet OcÚ obd.1/2018 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
22/02/2018 Platba za doménu, webhostingu na obd.01/2018 wbx,s.r.o.
12.00 €
21/1/2018 Kancelarské potreby-Arch.škatuľa Office Depot s.r.o.
26.36 €
20/1/2018 Účasť na seminári RNDr.Ján Balog-ProFuturo
72.00 €
19/1/2018 Fa za spacovanie ohláseniua o vzniku odpadu IV.Q2017 Fura s.r.o.
12.00 €
18/1/2018 Zemný plyn obd.01/2018 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
1089.00 €
17/1/2018 Preplatok-Plyn r.2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
341.29 €
16/1/2018 Telefónne poplatky 12/2017 Orange Slovensko, a.s.
57.32 €
15/1/2018 Preplatok-Elektrina r.2017 Východoslovenská energetika a.s.
141.25 €
14/1/2018 Elektrina na obd.12/2017 Východoslovenská energetika a.s.
59.50 €
13/1/2018 Elektrina na obd.12/2017 Východoslovenská energetika a.s.
159.28 €
12/1/2018 Internet OcÚ obd.1/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
11/1/2018 Vešiak OcÚ B2B Partner s.r.o.
49.20 €
10/1/2018 Vypracovanie žiadosti o NFP AS EKO s.r.o.
800.00 €
9/1/2018 Združené poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s.
97.82 €
8/1/2018 Združené poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s.
134.87 €
7/1/2018 Členské na rok 2018 Združenie miest a obcí Slovenska
87.62 €
6/1/2018 Internet OcÚ obd.01/2016 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
5/1/2018 Internet OcÚ obd.12/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
4/1/2018 Jedálne kupóny I.Q/2017 UP Slovensko
1348.67 €
3/1/2018 Fa za odvoz NO za obd.12/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
2/1/2018 Fa za odvoz KO za obd.12/2017 Fura s.r.o.
470.03 €
1/1/2018 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
292/12/2017 internetové pripojenie č.o. Hrušov Comax-Net, s.r.o.
155.88 €
291/12/2017 Doplnkové služby 2017 wbx,s.r.o.
156.00 €
290/12/2017 Fa za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
67.60 €
289/12/2017 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s.
64.70 €
288/12/2017 Polohop. a vyskop.zameranie okolie MK Stanislav Turinský-GEOTUR
713.00 €
287/12/2017 Hračky a pomocky pre deti MŠ-Dotácia Alexander Nagy&N
179.22 €
286/12/2017 Material pra AČ/MOS Kájel s.r.o.
194.20 €
285/12/2017 Potreby k služ.autu Henrieta Csonková-AUTODIELY
33.20 €
284/12/2017 Elektrina na obd.11/2017 Východoslovenská energetika a.s.
175.21 €
283/12/2017 Kancelarské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
54.51 €
282/12/2017 Výkon technika požiarnej ochrany r.2017 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO
200.00 €
281/12/2017 Kalendárium 2018 L-PRESS, Magdaléna Kopaszová
50.00 €
280/12/2017 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
23.67 €
279/12/2017 Materiál na SSO 2017 Ing.Peter Szaxon-COMAX
47.20 €
278/12/2017 Spotrebný materiál KD Alžbeta Mátyásová-MAPO stavebniny
39.11 €
277/12/2017 Spotrebný materiál BRISTON s.r.o.
52.00 €
276/12/2017 Oprava a montáž vianoč.ozdob Tibor Szerdahelyi - TIWEL
170.28 €
275/12/2017 Kancelarské potreby Ing.Peter Szaxon-COMAX
41.98 €
274/12/2017 Vrátenie preplatku z RZ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
35.59 €
273/12/2017 Preplatok-Elektrina r.2017 Východoslovenská energetika a.s.
79.09 €
272/12/2017 Material na opravu vian.ozdoby pre Obec Rad IN kom s.r.o.
61.10 €
271/12/2017 VO na predmet zakazky,Predstavba DS A-Z REAL STAV spol. s r.o.
250.00 €
270/12/2017 Materiál pre MŠ-Dotácia Lőrincz Juraj-EXTRA
110.55 €
269/12/2017 Fa za odvoz NO za obd.11/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
268/12/2017 Fa za odvoz KO za obd.11/2017 Fura s.r.o.
698.16 €
267/12/2017 Telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
8.38 €
266/12/2017 Predplatné za Obecné noviny za rok 2018 Inprost s.r.o.
67.60 €
265/12/2017 Zemný plyn obd.12/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
1181.00 €
264/12/2017 Diár samosprávy 2018 Regionálne vzdelávacie centrum Košice
8.35 €
263/12/2017 Mikulášské balíčky Ladislav Gábor TIP-TOP
100.00 €
262/12/2017 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
22.05 €
261/12/2017 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s.
52.37 €
260/12/2017 PZP-Multikar Wüstenrot poisťovňa,a.s.
89.00 €
259/12/2017 Internet OcÚ obd.11/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
258/12/2017 Platba za doménu, webhostingu na obd. 11/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
160054 Spotrebný tovar-súčiastky Henrieta Csonková-AUTODIELY
329.70 €
2010031904 Internet OcÚ obd.10/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
2050160 Platba za doménu, webhostingu na obd.10/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
08112017 Fa za vyprac.rozpočtovej dokumentácie Anna Oláhová
240.00 €
170019 Projektová dokumentácia Terpáková Helena-Helapro
980.00 €
02112017 Fa za vyprac. projek.dokum.na stavbu Helena Štaudnerová-VKP Projekt
100.00 €
2689816114 Fa za preplatné mesačníka Wolters Kluwer s.r.o.
77.40 €
2290138011 Elektrina za obd.11/2017 Východoslovenská energetika a.s.
155.09 €
2017010 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
23.55 €
392017 Zameranie pozemku a vyhod.geom.planu Stanislav Turinský-GEOTUR
290.00 €
170810 Fa za dodávku prác SECOMP s.r.o. Trebišov
10.00 €
170002 Občerstvenie Voľby Mária Kaliničová-Rozličný tovar Maja
33.00 €
170003 Občerstvenie Voľby Mária Kaliničová-Rozličný tovar Maja
43.44 €
1102801797 Tel.poplatky za obd.10/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
2280001455 Elektrina za obd.10/2017 Východoslovenská energetika a.s.
882.00 €
2017002 Fa za poskytnuté soc.služby Hospic Harmónia OZ
160.00 €
17106345 Fa za tovar-Delinte Samm Slovakia, s.r.o.
179.68 €
1700115 Občerstvenie Voľby Jolana Ujháziová-Korona
226.60 €
7303835275 Zemný plyn obd.11/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
1003.00 €
1446017 Fa za vývoz KO za obd.10/2017 Fura s.r.o.
468.04 €
1446117 Fa za vývoz NO za obd.10/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
1020170056 Spotrebný materiál- Refundovaný Alžbeta Mátyásová-MAPO stavebniny
25.30 €
17990661 Administratívna mapa SR VKÚ Harmanec, s.r.o.
147.80 €
8701091502 Jedálne kupóny IV.Q 2017 UP Slovensko
705.86 €
1700099 Občerstvenie na SSO Jolana Ujháziová-Korona
323.00 €
2017012 Fa za materiál-PVC krytina Gold-Tur - Zlatica Sunitrová
305.00 €
1700960 Fa za ložisko Kartell spol,s.r.o.
16.20 €
922017 Fa za právne služby JUDr.Dušan Szabó
92.21 €
17122 Spotrebný materiál- Refundovaný Lőrincz Juraj-EXTRA
41.25 €
2017009 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
21.22 €
170771 Fa za spracov.a zaslanie dát SECOMP s.r.o. Trebišov
18.00 €
1336017 Spotrebný materiál Multicar Kartell spol,s.r.o.
24.00 €
20170060 Fa za pracovný materiál Regionálne vzdelávacie centrum Košice
10.00 €
170724 Fa za aktualizácie programov SECOMP s.r.o. Trebišov
34.80 €
217109 Fa za odborne prehliadky plyn.zariadeniach AXEL, spol.s.ro.
252.00 €
0123561011 Tel.poplatky za obd.09/2017 Orange Slovensko, a.s.
50.86 €
2290138011 Elektrina za obd.09/2017 Východoslovenská energetika a.s.
116.60 €
9100939175 Tel.poplatky za obd.09/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
1253117 Fa za vývoz NO za obd.09/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
1253017 Fa za vývoz KO za obd.09/2017 Fura s.r.o.
468.74 €
10802312 Čistiace prostriedky MŠ Lőrincz Juraj-EXTRA
234.09 €
73187593345 Zemný plyn obd.10/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
607.00 €
9500014514 Fa za tovar Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
7.05 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd.09/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
2010031904 Internet OcÚ obd.09/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
20170457 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Kájel s.r.o.
69.90 €
2122939679 fa za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
51.88 €
1020170051 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Alžbeta Mátyásová-MAPO stavebniny
51.88 €
17110 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Lőrincz Juraj-EXTRA
474.69 €
182017 Audítorské služby-Overenie VS za rok 2016 Ing.Marta Podolcová
600.00 €
170672 Fa za opr.progr.Evid.obyv./Mzdy SECOMP s.r.o. Trebišov
55.50 €
2290138011 Elektrina na obd.08/2017 Východoslovenská energetika a.s.
90.40 €
0123561011 Tel.poplatky na obd.08/2017 Orange Slovensko, a.s.
40.41 €
010783 Kancelárské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
25.41 €
201702316 Fa za prac.zošity-MŠ Rad Maquita s.r.o.
12.80 €
36676845 Licencia 2017-Popl.za pohrebisko Rad-Hrušov Slovenská internetová, s.r.o.
82.65 €
8799901821 Tel.poplatky na obd.08/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
1120117 Fa za odvoz NO za obd.08/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
1120017 Fa za odvoz KO za obd.08/2017 Fura s.r.o.
467.04 €
00722017 Fa za kop.stroj-Minolta bizhub 185 Eva Sándorová
450.00 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd.08/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
2010031904 Internet OcÚ obd.08/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
7313761043 Zemný plyn obd.09/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
195.00 €
2017115 Potvrd.o vykon.kontroly komínov Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍK
37.00 €
020817 Občerstvenie-Deň Obce 2017 Viktor Király
266.00 €
201753 Oprava čelného skla,cena práce Mária Sedláková-CAR CLEAN
184.00 €
42017 Občerstvenie-Deň Obce 2017 Abaházyová Mária
321.00 €
5517011601 Kancelarské potreby Office Depot s.r.o.
38.92 €
17088 Spotrebný materiál Lőrincz Juraj-EXTRA
25.60 €
2405687193 Havarijné poistenie Automax Generali Poisťovňa, a.s.
184.24 €
20170389 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Kájel s.r.o.
65.50 €
20170388 Spotrebný materiál Kájel s.r.o.
744.40 €
0123561011 Tel.poplatky na obd.07/2017 Orange Slovensko, a.s.
38.56 €
20170378 Spotrebný materiál Kájel s.r.o.
599.00 €
2290138011 Elektrina na obd.07/2017 Východoslovenská energetika a.s.
36.41 €
2017095 Kontrola hasiacich pristrojov Todop
35.00 €
117035 Spotrebný materiál Zenit AZ s.r.o.
131.30 €
9798915336 Tel.poplatky na obd.07/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
2280001455 Elektrina na obd.06-08/2017 Východoslovenská energetika a.s.
882.00 €
120170193 Realizácia ohňostroja-Deň Obce 2017 Ing.Petra Masárová-PYROEX
400.00 €
242017 Prenájom nafuk.atrakcie na Deň Obce 2017 Miroslav Škařupa
420.00 €
1700221 Klob.na pečenie-Deň Obce2017 FBR s.r.o.
593.05 €
20170044 Kancelarské potreby Ing.Peter Szaxon-COMAX
31.76 €
988117 Fa za odvoz KO za obd.07/2017 Fura s.r.o.
470.63 €
988217 Fa za odvoz NO za obd.07/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
7308761047 Zemný plyn obd.08/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
94.00 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd. 07/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
44657196 Internet OcÚ obd.07/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
1886 Členský príspevok na rok 2017 Združenie miest a obcí Slovenska
89.60 €
8701064859 Dejeuner-Jedálne kupóny obd.III.Q 2017 UP Slovensko
1097.14 €
5002534148 Združené poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s.
134.87 €
009146 Kancelarské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
20.15 €
887117 Fa za spracovanie ohl. o vzniku odpadu II.Q2017 Fura s.r.o.
12.00 €
170263 Odborné publikácie-Susedské spory Sotac, s.r.o.
53.50 €
2017705328 Trampolína Duvlan Sky Jump-Deň Obce Duvlan s.r.o.
279.00 €
170459 Čistiaci prostriedok AČ-refundovaný BRISTON s.r.o.
53.00 €
2290138011 Elektrina na obd.06/2017 Východoslovenská energetika a.s.
48.55 €
0123561011 Tel.poplatky na obd.06/2017 Orange Slovensko, a.s.
39.00 €
2017008 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
28.55 €
0732017 Výkon technika požiarnej ochrany II.Q2017 Mgr.Peter Szakszon-AGOLO
200.00 €
1417 Fa za opravu a dodanie elekt.zariad. Uniservis-Beláz Jozef
40.00 €
17073 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Lőrincz Juraj-EXTRA
394.48 €
4797929689 Tel.poplatky na obd.06/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd. 06/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
2010031904 Internet OcÚ obd.06/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
784617 Fa za odvoz NO za obd.06/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
784517 Fa za odvoz KO za obd.07/2017 Fura s.r.o.
636.07 €
1743101242 Oznámenie-Fa za inzerciu-Predaj nehnuteľnosti Petit Press, a.s. divízia východ, o.z.
53.51 €
11700143 Fa za odchyt a karant.psov 1ks Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
30.00 €
7213991552 Zemný plyn obd.07/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
94.00 €
20170295 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Kájel s.r.o.
83.95 €
160038 Spotrebný materiál - automobil Henrieta Csonková-AUTODIELY
77.70 €
5517009102 Kancelarské potreby Office Depot s.r.o.
24.62 €
2122526671 Spotreba vody 03-06/2017, Rad,Hrušov-cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
39.30 €
123561011 Tel.poplatky na obd.05/2017 Orange Slovensko, a.s.
47.00 €
2679801590 Predplatné mesačníka 06-12/2017 Wolters Kluwer s.r.o.
43.40 €
2290138011 Elektrina na obd.05/2017 Východoslovenská energetika a.s.
60.97 €
2017007 Darčekové balíčky na deň detí 2017 Ladislav Gábor TIP-TOP
92.00 €
2017006 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
24.80 €
5796947489 Tel.poplatky na obd.05/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
6554278255 Úrazové poistenie osôb Kooperativa poisťovňa,a.s.
67.50 €
6580166804 Ročné poistenie majetku Kooperativa poisťovňa,a.s.
41.88 €
17407618 Interiérové vybavenie-kancelária B2B Partner s.r.o.
1497.60 €
17407555 Interiérové vybavenie-kancelária B2B Partner s.r.o.
36.00 €
17036 Materiál pre MŠ-refundované Alexander Nagy&N
55.20 €
650517 Fa za odvoz KO za obd.05/2017 Fura s.r.o.
424.95 €
650617 Fa za odvoz NO za obd.05/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
2010031904 Internet OcÚ obd.05/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd. 05/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
7303734493 Zemný plyn obd.05/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
102.00 €
20170027 Kancelarské potreby Ing.Peter Szaxon-COMAX
13.20 €
171257 Platba za doplnkové služby wbx,s.r.o.
228.00 €
007178 Kancelarské potreby-tonery Jaroslav Adamec-Phobosstudio
11.40 €
17045 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Lőrincz Juraj-EXTRA
116.39 €
172017 Fa za vypracovanie geometr.plánu VS Stanislav Turinský-GEOTUR
270.00 €
2017005 Potraviny MŠ Ladislav Gábor TIP-TOP
19.95 €
20170191 Spotrebný materiál AČ-refundovaný Kájel s.r.o.
593.00 €
2290138011 Elektrina na obd.04/2017 Východoslovenská energetika a.s.
93.49 €
2280001455 Elektrina na obd.03-05/2017 Východoslovenská energetika a.s.
454.00 €
123561011 Tel.poplatky na obd.04/2017 Orange Slovensko, a.s.
61.14 €
2405543296 PZP-Služobný automobil Generali Poisťovňa, a.s.
85.00 €
4795971093 Tel.poplatky na obd.04/2017 Slovak Telekom, a.s.
8.09 €
335317 Fa za odvoz KO za obd.04/2017 Fura s.r.o.
429.53 €
335417 Fa za odvoz NO za obd.04/2017 Fura s.r.o.
24.00 €
5517005565 Kancelarské potreby Office Depot s.r.o.
298.76 €
7253818886 Zemný plyn obd.05/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
242.00 €
20150160 Platba za doménu, webhostingu na obd. 04/2017 wbx,s.r.o.
12.00 €
2010031904 Internet OcÚ obd.04/2017 Comax-Net, s.r.o.
16.60 €

2017

2016

2015

(373.81 kb)

2014

2013

2012

(20.29 kb)

2011

(626.65 kb)