Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 15:30
Utorok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 17:15
Streda nestránkový deň
Štvrtok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 15:30
Piatok 07:30 - 13.00

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Matričné doklady Odb.: Obec Rad
Dod.: Centrum polygrafických služieb
24.31 €
Právne služby Odb.: Obec Rad
Dod.: JUDr.Dušan Szabó
0.00 €
právne služby Odb.: Obec Rad
Dod.: JUDr.Dušan Szabó
0.00 €
Montáž výstražného a varovného systému pre Obec Rad Odb.: Obec Rad
Dod.: City sound s.r.o
0.00 €
Objednávame si u Vás 5ks prijímačov (koncové body MR) Odb.: Obec Rad
Dod.: City sound s.r.o
2286.00 €
Vypracovanie dodatku k nájomnek zmluve Odb.: Obec Rad
Dod.: JUDr.Dušan Szabó
0.00 €
Dodávka detského ihriska pre obec Rad Odb.: Obec Rad
Dod.: Playsystem s.r.o.
0.00 €
Porealizačné zameranie časti komunikácie cesty na par.c.141 po Obecný úrad Rad od parc.č. 144/2. Odb.: Obec Rad
Dod.: Stanislav Turinský-GEOTUR
0.00 €
Realizácia VO na projekt: Výstavba detského ihriska Odb.: Obec Rad
Dod.: Ing. Blažej Nagyidai
0.00 €
Vyasfaltovanie miestnej komunikácie na ulici Hlavnej na základe súpisu vykonaných prác Odb.: Obec Rad
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
0.00 €
Realizacia VO na projekt:Obnova obalových konštrukcií Kultúrneho domu Rad a prestavba objektu za účelom zníženia energetickej náročnosti. Odb.: Obec Rad
Dod.: Ing. Blažej Nagyidai
0.00 €
Právne služby a poradenstvo pre vypracovanie návrh dohôd-OVS Odb.: Obec Rad
Dod.: JUDr.Dušan Szabó
0.00 €
Služby na vypracovanie odpovede na: žiadosť k dohode o poskytovaní služieb Odb.: Obec Rad
Dod.: JUDr.Dušan Szabó
0.00 €
Služby k podkladom na Okresnú prokuratúru Odb.: Obec Rad
Dod.: JUDr.Dušan Szabó
0.00 €
Právne služby k podkladom na Okresnú prokuratúru Odb.: Obec Rad
Dod.: JUDr.Dušan Szabó
0.00 €
Služby na vypracovanie Obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemoov v k.ú.Rad Odb.: Obec Rad
Dod.: JUDr.Dušan Szabó
0.00 €
Vysprávky tepelnou obalovou drvou Odb.: Obec Rad
Dod.: SC KSK
0.00 €
Výkopové práce a dovoz materiálov Odb.: Obec Rad
Dod.: Zoltrans spol.s.r.o.
0.00 €
Na zhotovenie výrobkov s tématikou obecného erbu Odb.: Obec Rad
Dod.: Limpo, s.r.o.
686.90 €
Vypracovanie stanoviska Odb.: Obec Rad
Dod.: JUDr.Dušan Szabó
0.00 €
Autobus na akciu "Karlson Cirkus" Odb.: Obec Rad
Dod.: Arriva Michalovce, a.s.
0.00 €
Právne služby Odb.: Obec Rad
Dod.: JUDr.Dušan Szabó
138.80 €
Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Rad
Dod.: Stanislav Turinský-GEOTUR
0.00 €
FA za inzerciu VO Odb.: Obec Rad
Dod.: Petit Press, a.s. divízia východ, o.z.
225.60 €
Znovainštalácia kamerového systému Odb.: Obec Rad
Dod.: Uniservis-Beláz Jozef
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Rad
Dod.: Ing. Blažej Nagyidai
80.00 €
Vytýčenie podzem.potrubia Odb.: Obec Rad
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
131.60 €
Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Rad
Dod.: Ing. Bc. Tichomír Bučko
95.94 €
Stolový počítač all in one, program Správa registratúry Odb.: Obec Rad
Dod.: SECOMP s.r.o. Trebišov
560.00 €
Vypracovanie výzvy na prekladanie ponúk v rámci výmeny strechy KD v Obci Rad Odb.: Obec Rad
Dod.: Anna Oláhová
80.00 €

2017

(775.17 kb)