Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 15:30
Utorok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 17:15
Streda nestránkový deň
Štvrtok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 15:30
Piatok 07:30 - 13.00

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 40)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1110017389 Poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Rad
Dod.: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
275 €
3/2021 Zmena obsahu Odb.: Obec Rad
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
1110017389 Poistná zmluva Odb.: Obec Rad
Dod.: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
275 €
2/2021 Dodatok k zmluve na zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rad
Dod.: Fura s.r.o.
C198.2021 Zabezpečenie odberu, prepravy a ekologicky nazávadného zneškodnenia nebezpečného odpadu Odb.: Obec Rad
Dod.: Fecupral, spol. s.r.o.
6/2020 Dodatok k zmluve o nájme Odb.: Potraviny Mona
Dod.: Obec Rad
5/2020 Nájomné za pozemky Odb.: Ladislav Deák
Dod.: Obec Rad
O/2021/F/73 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Odb.: Obec Rad
Dod.: ELEKOS
20/45/010/42 Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.11 a nsl.zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rad
Dod.: Úrad práce
20/45/012/9 Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rad
Dod.: Úrad práce
4/2020 Poskytnúť mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Rad
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
ZOD SK2002/4/2020 Realizácia rozhlasového a varovného systému Odb.:
Dod.:
5454 €
2020/128/2893 Návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Rad
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
8070 €
ZOD SK2002/4/2020 Realizácia rozhlasového a varovného systému Odb.: Obec Rad
Dod.: Empemont Slovakia s.r.o.
0 €
ZOD SK2002/4/2020 Realizácia rozhlasového a varovného systému Odb.: Obec Rad
Dod.: Empemont Slovakia s.r.o.
5454 €
3/2020 Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z KO Odb.: Obec Rad
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
2/2020 Poskytnutie dotácie Odb.: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice Rad
Dod.: Obec Rad
300 €
1/2020 Poskytnutie dotácie Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rad časť Hrušov
Dod.: Obec Rad
300 €
ZD122004290101 pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Rad
Dod.: Partners BS s.r.o.
380 €
Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy MŠ RAD Odb.: Obec Rad
Dod.: TOMAN - Tomáš Nagy
8844.32 €
Generované portálom Uradne.sk

2017

(13876.14 kb)
(4099.43 kb)

2016

(4048.63 kb)

2015

(430.98 kb)
(368.56 kb)
(309.61 kb)
(1629.67 kb)

2014

2012