Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
Pondelok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 15:30
Utorok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 17:15
Streda nestránkový deň
Štvrtok 07:30 - 12.30 : 13.00 - 15:30
Piatok 07:30 - 13.00

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 46)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21/45/010/77 Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.11 a nsl.zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rad
Dod.: Úrad práce
6/2021 Zmluva o spolupráci-"Rekonštrukcia detského ihriska v Rade" Odb.: Obec Rad
Dod.: Košický samosprávny kraj
21/45/012/35 Realizácia aktivačnej činnosti § 12 Odb.: Obec Rad
Dod.: Úrad práce
5/2021 Zmluva o poskytovaní služieb a dodávke tovaru Odb.: Obec Rad
Dod.: MIM, s.r.o.
ID/0084/2021 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Rad
Dod.: Košický samosprávny kraj
2000 €
42021 Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ildikó Petrová
Dod.: Obec Rad
4070 €
1110017389 Poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Rad
Dod.: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
275 €
3/2021 Zmena obsahu Odb.: Obec Rad
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
1110017389 Poistná zmluva Odb.: Obec Rad
Dod.: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
275 €
2/2021 Dodatok k zmluve na zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Rad
Dod.: Fura s.r.o.
C198.2021 Zabezpečenie odberu, prepravy a ekologicky nazávadného zneškodnenia nebezpečného odpadu Odb.: Obec Rad
Dod.: Fecupral, spol. s.r.o.
6/2020 Dodatok k zmluve o nájme Odb.: Potraviny Mona
Dod.: Obec Rad
5/2020 Nájomné za pozemky Odb.: Ladislav Deák
Dod.: Obec Rad
O/2021/F/73 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov Odb.: Obec Rad
Dod.: ELEKOS
20/45/010/42 Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.11 a nsl.zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rad
Dod.: Úrad práce
20/45/012/9 Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rad
Dod.: Úrad práce
4/2020 Poskytnúť mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Rad
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
ZOD SK2002/4/2020 Realizácia rozhlasového a varovného systému Odb.:
Dod.:
5454 €
2020/128/2893 Návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Rad
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
8070 €
ZOD SK2002/4/2020 Realizácia rozhlasového a varovného systému Odb.: Obec Rad
Dod.: Empemont Slovakia s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

2017

(13876.14 kb)
(4099.43 kb)

2016

(4048.63 kb)

2015

(430.98 kb)
(368.56 kb)
(309.61 kb)
(1629.67 kb)

2014

2012