Önkormányzati Hivatal

Adresa:

Obecný úrad Rad
Hlavná 95/10
07637 Rad

Telefón: 056 / 628 23 64

E-mail: info@obecrad.sk , ocurad@centrum.sk

Starosta: Mária Mozsárová

Telefón: 0915953918


Zástupca: Juraj Makkai

Poslanci OZ:

Ján Buhaj
Ladislav Deák
Juraj Makkai
Andrea Pankovicsová
Szabolcs Pankovics
Bc.  Tímea Terebešiová
Diana Zselenáková