•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrad.sk spravuje Rad a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rad

Adresa:
Obecný úrad Rad
Hlavná 95/10
07637 Rad

IČO: 00331872

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Medzibodrožie
Počet obyvateľov: 524
Rozloha: 679 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1418

Všeobecné informácie: info@obecrad.sk
Podateľňa: podatelna@obecrad.sk
Starosta: Mária Mozsárová,  e-mail: ocurad@centrum.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecrad.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 056 628 23 64

        +421 915 953 918

    
E-mail: sekretariat@obecrad.sk

Kompetencie:
Obec Rad je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rad je zriadený vKráľovskom Chlmci

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30 
Utorok 7:30 - 12:30 13:00 - 17:15
Streda nestránkový deň
Štvrtok 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Úradné hodiny v č.o. Hrušov 13:30 - 15:00
Piatok 7:30 - 13:00

Obednajšia prestávka: 12:30 – 13:00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk