•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kultúra

V záhrade bývalého františkánskeho kláštora sa nachádzajú zvyšky románskeho kostola. Kostol nepochybne postavili v 13., najneskôr v 14. storočí, avšak písomné správy o ňom sa zachovali od 15. storočia. 

Tamojší farský kostol ani okolo roku 1438 nemal vežu, ale obklopoval ho cintorín. Nie je známy duchovný patrón stredovekého kostola. Katolícki farári v ňom pôsobili do druhej polovice 16. storočia. Do roku 1584 a ešte začiatkom 18. storočia v tamojšom kostole vysluhovali bohoslužby evanjelický reformovaní kazatelia. Počas neskoršej protireformácie kalvínska farnosť zanikla. 

Od roku 1637 do roku 1705 v Rade pôsobili františkáni, ktorí mali v dedine kláštor. 

Kultúra