•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  01. AUG 2024
 • Oleje
  25. JÚL 2024
 • Zmiešané plasty, PET fľaše
  05. AUG 2024
 • Papier a VKM
  20. AUG 2024
SLOVAKIA WEATHER

KÖZSÉGRAD

Najstaršia písomná správa o Rade je v listine z roku 1319 o rozsahu kerestúrskeho chotára, ktorý susedil s radským chotárom.

Názov dediny v 15. storočí zapisovali striedavo v tvaroch Rad a Raad, od 16. storočia Rad, čo boli maďarizované podoby pôvodného slovenského názvu, totožného so slovienskym osobným menom Rád.
Archeologické, písomné a jazykovedné pramene vedú ku konštatovaniu, že Rad jestvuje od 9. storočia, kedy patril k starobylým slovienskym dedinám.

Nevedno kedy Rad nadobudli do vlastníctva šľachtici, nezachovali sa o tom listiny. V 15. storočí bol majetkovou súčasťou hradného panstva Cejkov a vo vlastníctve Šóšovcov, šľachticov z Cejkova, v 16. a 17. storočí šľachticov z Ťahyne, ale aj miestnych zemanov.