•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na voľby do EP 2024