•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 69)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
N20220816001D02 Opatrovateľská služba Odb.: Obec Rad
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
41 882.88 €
Príloha č.4. Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Rad
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
ZD122302220702 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Rad
Dod.: MEDICAL - LEX s. r. o.
380 €
23/45/010/107 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rad
Dod.: Okresný úrad Trebišov
0 €
01/01/2023 Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a materskej školy v obci Rad Odb.: Obec Rad
Dod.: Stavab s.r.o.
172 026.86 €
E4290 08U02/ 1 Dodatok č.1 Odb.: Obec Rad
Dod.: Environmentálny fond
0 €
1/2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Rad
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
22/45/012/9 Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm.b bod 5,resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Rad
Dod.: Úrad práce
0 €
E4290 08U02 Poskytnutie podpory v Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Rad
Dod.: Environmentálny fond
164 374 €
4/2022 Zmluva o dodaní tovarov " WIFI pre teba" Odb.: Obec Rad
Dod.: NITRANET, s.r.o.
14 982 €
3178/2022 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Rad
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14 250 €
ZO/2022KEZ8170-1 Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strýn pri výkone ť´činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Rad
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
50.40 €
N20220816001 Opatrovateľská služba Odb.: Obec Rad
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
49 785.12 €
3/2022 Légvár bérlés - Prenájom nafúkovacích atrakcii Odb.: Obec Rad
Dod.: Rozvágy-Text Start Szociális Szövetkezet
110 000 Ft
CO-52/2022-TV Výpožička materiálu civilnej ochrany Odb.: Obec Rad
Dod.: Okresný úrad Trebišov
2 089.63 €
21/2022 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021, overenie výročnej správy, overenie iných skutočností Odb.: Obec Rad
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
DS/061/2022 Poskytnutie dotácie na projekt "Oplotenie detského ihriska v časti obce Hrušov" Odb.: Obec Rad
Dod.: Košický samosprávny kraj
2 506 €
2/2022 Zmena základnej zmluvy Odb.: Obec Rad
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
MC6052022 001 Vytvorenie webstránky Rad, domény, webhostingu Odb.: Obec Rad
Dod.: webex.technologies, s.r.o.
0 €
MC6052022-001 Vytvorenie webstránky Rad, domény, webhostingu Odb.: Obec Rad
Dod.: webex.technologies, s.r.o.
95 €
Generované portálom Uradne.sk