•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 95)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01/2024 Kúpna zmluva Odb.: Obec Rad
Dod.: Marián Šupa
73 440 €
23/45/010/173 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: Úrad práce
Dod.: Obec Rad
0 €
33/2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Rad
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
7/2023 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Rad
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
289 €
1/2024 Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Rad
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
Sk-11-2023-001 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov Odb.: Obec Rad
Dod.: Bezpex, s.r.o.
36 €
231289 08U03 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu dotácie Odb.: Obec Rad
Dod.: Environmentálny fond
73 440 €
23/45/054/1696 Dohoda "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN" Odb.: Úrad práce
Dod.: Obec Rad
85.55 €
23/45/054/2668 Dohoda "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN" Odb.: Úrad práce
Dod.: Obec Rad
1 847.88 €
6/2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rad v roku 2023 Odb.: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice Rad
Dod.: Obec Rad
300 €
5/2023 Zmluva o umeleckom výkone Odb.: Obec Rad
Dod.: Štefan Helmeczi
500 €
4/2023 Zmluva o umeleckom výkone Odb.: Obec Rad
Dod.: Adam Feke
500 €
23-120-02230 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Odb.: Obec Rad
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
500 €
11-14555 Hromadné úrazové postenie Odb.: Obec Rad
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
102 €
CO-52/2022-TV-Dodatok č.1 Dodatok z mluve o výpožičke materiálu civilnej ochrany Odb.: Obec Rad
Dod.: Okresný úrad Trebišov
1 600.41 €
03/2023 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre členov ZMOS Odb.: Obec Rad
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
DS/140/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Rad
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 000 €
N2022816001D03 Dodatok Odb.: Obec Rad
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
1/2023-1 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: Obec Rad
Dod.: Seniormed
1 200 €
Dodatok č.1 k dohode 23/45/054/1116 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov a zamestnanie-opatrenie č.2 Odb.: Úrad práce
Dod.: Obec Rad
0 €
Generované portálom Uradne.sk