•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 101)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4/2024 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Rad
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
990 €
2/2024 Dotácia Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rad časť Hrušov
Dod.: Obec Rad
500 €
3/2024 Finančná dotácia Odb.: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice Rad
Dod.: Obec Rad
500 €
11-14632 Úrazové poistenie osôb počas výkonu činnosti AČ Odb.: Obec Rad
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
153 €
24/45/054/89 Dohoda-Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Úrad práce
Dod.: Obec Rad
2 882.52 €
1/231289 08U03 Dodatok č.1 k zmluve č. 231289 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Rad
Dod.: Environmentálny fond
0 €
01/2024 Kúpna zmluva Odb.: Obec Rad
Dod.: Marián Šupa
73 440 €
23/45/010/173 Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom Odb.: Úrad práce
Dod.: Obec Rad
0 €
33/2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Rad
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
7/2023 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Obec Rad
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
289 €
Generované portálom Uradne.sk