•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 81)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
CO-52/2022-TV-Dodatok č.1 Dodatok z mluve o výpožičke materiálu civilnej ochrany Odb.: Obec Rad
Dod.: Okresný úrad Trebišov
1 600.41 €
03/2023 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre členov ZMOS Odb.: Obec Rad
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
DS/140/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Rad
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 000 €
N2022816001D03 Dodatok Odb.: Obec Rad
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
1/2023-1 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: Obec Rad
Dod.: Seniormed
1 200 €
Dodatok č.1 k dohode 23/45/054/1116 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov a zamestnanie-opatrenie č.2 Odb.: Úrad práce
Dod.: Obec Rad
0 €
2/2023 Finančná dotácia z rozpočtu obce Rad v roku 2023 Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rad časť Hrušov
Dod.: Obec Rad
300 €
23/45/054/1116 Dohoda NP Aktivácia ZUoZ Odb.: Úrad práce
Dod.: Obec Rad
3 423 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k dohode č. 23/45/010/107 Odb.: Úrad práce
Dod.: Obec Rad
0 €
E4290 08U02/2 Dodatok č.2 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Rad
Dod.: Environmentálny fond
0 €
23/45/054/628 Dohoda Odb.: Úrad práce
Dod.: Obec Rad
658.73 €
4621 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Rad
Dod.: Environmentálny fond
8 601.35 €
N20220816001D02 Opatrovateľská služba Odb.: Obec Rad
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
41 882.88 €
Príloha č.4. Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Rad
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
ZD122302220702 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Rad
Dod.: MEDICAL - LEX s. r. o.
380 €
23/45/010/107 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Rad
Dod.: Okresný úrad Trebišov
0 €
01/01/2023 Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a materskej školy v obci Rad Odb.: Obec Rad
Dod.: Stavab s.r.o.
172 026.86 €
E4290 08U02/ 1 Dodatok č.1 Odb.: Obec Rad
Dod.: Environmentálny fond
0 €
1/2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Rad
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
22/45/012/9 Dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm.b bod 5,resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Rad
Dod.: Úrad práce
0 €
Generované portálom Uradne.sk