•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Súčasnosť

Rad leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny, na severozápadnom okraji Medzibodrožia, na nive Latorice, obklopená ramenom bývalého toku Tysy-Tice, v nadmorskej výške okolo 101 metrov. 

Archeológovia našli v tamojšom chotári črepy slovienskej keramiky z 9.-11. storočia, najmä však radové slovienske pohrebisko, ktoré podľa nájdenej mince pochádza z konca 11. a začiatku 12. storočia. 

Súčastnosť