•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Materská škola

Obec ako zriaďovateľ v súčasnosti prevádzkuje MŠ s poldennou prevádzkou v časti obce Rad a t.č. navštevuje ju 10 deti.

Deti z časti obce Hrušov majú zabezpečenú pravidelnú doprovod zo strany Obecného úradu, aby rodičia nemuseli každý deň cestovať a hradiť cestovné.

Materská škola je dobre vybavená tak hračkami, učebnými pomôckami ako aj vonkajším ihriskom.
Keď podmienky budú zabezpečené a prístup rodičov bude na žiadanej úrovni Obecné zastupiteľstvo je ochotný zriadiť celodennú prevádzku.

Riaditeľka - učiteľka MŠ: Mgr. Kondáš Angelika
Školníčka – svačinárka: Vojtková Tímea

Diplom MŠ obce Rad


Úspešná účasť detí MŠ Rad na súťaží Slov.červ.kríža