•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024