Zmenšiť textZväčšiť text
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Odvoz odpadu

  • Nebezpečný odpad
   11. JANUÁR 2022
   |
   07. JÚL 2022
   |
  • Elektro, Kovové obaly
   17. FEBRUÁR 2022
   |
   18. AUGUST 2022
   |
  • Oleje
   25. JANUÁR 2022
   |
   24. MAREC 2022
   |
   23. MÁJ 2022
   |
   21. JÚL 2022
   |
   22. SEPTEMBER 2022
   |
   16. NOVEMBER 2022
   |
  • Komunálny odpad
   06. JANUÁR 2022
   |
   20. JANUÁR 2022
   |
   03. FEBRUÁR 2022
   |
   17. FEBRUÁR 2022
   |
   03. MAREC 2022
   |
   17. MAREC 2022
   |
   31. MAREC 2022
   |
   14. APRÍL 2022
   |
   28. APRÍL 2022
   |
   12. MÁJ 2022
   |
   26. MÁJ 2022
   |
   09. JÚN 2022
   |
   23. JÚN 2022
   |
   07. JÚL 2022
   |
   21. JÚL 2022
   |
   04. AUGUST 2022
   |
   18. AUGUST 2022
   |
   15. SEPTEMBER 2022
   |
   29. SEPTEMBER 2022
   |
   13. OKTÓBER 2022
   |
   27. OKTÓBER 2022
   |
   10. NOVEMBER 2022
   |
   24. NOVEMBER 2022
   |
   08. DECEMBER 2022 dnes |
   22. DECEMBER 2022 |
  • Zmiešané plasty, PET fľaše
   29. APRÍL 2022
   |
   18. MÁJ 2022
   |
   24. JÚN 2022
   |
   18. AUGUST 2022
   |
   12. SEPTEMBER 2022
   |
   11. OKTÓBER 2022
   |
   10. NOVEMBER 2022
   |
   08. DECEMBER 2022 dnes |
  • Papier a VKM
   15. FEBRUÁR 2022
   |
   21. APRÍL 2022
   |
   15. JÚN 2022
   |
   19. AUGUST 2022
   |
   21. OKTÓBER 2022
   |
   16. DECEMBER 2022 |
  • Sklo
   26. JANUÁR 2022
   |
   28. MAREC 2022
   |
   25. MÁJ 2022
   |
   27. JÚL 2022
   |
   26. SEPTEMBER 2022
   |
   24. NOVEMBER 2022
   |