•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom