•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027-informácia pre verejnosť