•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do komisie