•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 - Základná škola Somotor s vyučovacím jazykom slovenským