•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností na voľby prezidenta Slovenskej republiky