•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru