•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Oznámenie

 26.01.2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov oznamuje občanom, že 01. februára 2023 budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Prosíme občanov, aby sprístupnili vstup k vodomernej šachte / vodomeru a uzatvorili psov.
V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 15.2.2023 buď telefonicky na č. t. 056/67 12 777 alebo emailom na: jana.pavlikova@vodarne.eu
Értesítjük a falu lakosságát, hogy a Keletszlovákiai vízművek munkatársai 2023. február 2.-án fogják leolvasni a vízórákat községünkben. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék elérhetővé a vízórákat és zárják el a kutyákat.
Amennyiben nem sikerül a vízművek munkatársainak leolvasni a vízóra állását, kérjük, hogy 2023. február 15-ig jelentsék azt le a következő telefonszámon: 056/67 12 777 vagy a következő e-mail címen: jana.pavlikova@vodarne.eu


Zoznam aktualít: